เรียนอ่านโดยใช้ tadlet

CIMG8491

CIMG8490

Advertisements

รับผอ.คนใหม่

CIMG9655 CIMG9652 CIMG9542

อ่านรู้สื่อสารได้

CIMG8200 CIMG9394 CIMG9310 CIMG9262 CIMG9273

ฝึกหัดฝึกอ่าน

CIMG8192 CIMG8194 CIMG8196 CIMG8186

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างถาวร

CIMG8017
CIMG8016
CIMG8015
CIMG8014
CIMG8013
CIMG8012

CIMG8011

CIMG8018

นิเทศโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับศูนย์เครือข่าย

CIMG7571CIMG7568CIMG7559CIMG7554

ศูนย์เครือข่ายประเมินBestระดับอนุบาล

CIMG7537CIMG7531CIMG7530CIMG7525

โครงการรักการอ่านระดับศูนย์เครือข่าย

CIMG7420CIMG7419CIMG7415CIMG7402

สนับสนุนการอ่านได้รับบริจาคหนังสือ

CIMG6436CIMG4553cimg4496.jpgCIMG6435

สร้างแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน

PerspectiveCIMG2418CIMG7485CIMG7480